רשיון השמת עובדים

מכללת איקום מחזיקה ברשיון השמת עובדים וקיבלה תעודה והסכמה ממשלתית ממשרד העבודה והרווחה לעסוק בהשמת עובדים במשרות הדיגיטל וההייטק. בוגרי הקורסים זוכים לאפשרויות השמה משתנות! 

*3952

Want to be a member in Ecom community?

Ecom representatives are waiting to give you the best explanation you can get on our social network.
Leave details and we will get back to you as soon as possible.

logo e png

Save your place

Want to see more?

Contact Us

Skip to content